Prosba o piaty dogmat maryjny

Zachęcamy, by w duchu modlitwy rozważyć ściągnięcie, podpisanie i wysłanie do Jego Świętobliwości Papieża Franciszka następującej prośby o nadanie Najświętszej Maryi Pannie tytułu Duchowej Matki wszystkich narodów, Współodkupicielki i Pośredniczki łask wszelkich. Można też podobną prośbę sformułowć własnymi  słowami i wysłać pod ten sam adres, podany u dołu wraz z podpisem osoby wysyłającej.

Jego Świętobliwość Papież Franciszka
Pałac Apostolski
00 120 Watykan
Rzym
Włochy

Wasza Świętobliwość,

W duchu synowskiego oddania, miłości i posłuszeństwa, my, członkowie Kościoła Katolickiego pragniemy jak najpokorniej przedstawić Waszej Świętobliwości naszą prośbę wraz z modlitwą o ustanowienie nowego dogmatu maryjnego, ukazującego Maryję jako Duchowę Matkę wszystkich ludzi pod trzema zasadniczymi tytułami: Współodkupicielki, Pośredniczki łask wszelkich oraz Orędowniczki człowieka.

Głęboko wierzymy Ojcze Święty, że uroczysta deklaracja papieska nazywająca Maryję Duchową Matką całej ludzkości poprzez szczególną rolę jaką Jej Pan Bóg wyznaczył czyniąc Ją Współodkupicielką, Pośredniczką łask i Orędowniczką naszą, przyniosłaby wiele łask Kościołowi i światu. Takie wyraziste uznanie Jej matczynej roli przez Głowę Kościoła Katolickiego byłoby pełniejszym jeszcze  ujawnieniem macierzyństwa, którym obdarzyą Ją Jezus Chrystus z krzyża: „Niewiasto oto syn Twój!… Oto matka Twoja!” (Jan 19, 26-27). Wierzymy także, że taki właśnie dogmat mógłby umocnić Kościół w Jego autentycznej misji ekumenicznej, ukazując pełną prawdę o Maryji. Maryja bowiem współpracowała z  Chrystusem w sposób jedyny i zupełnie wyjątkowy będąc całkowicie od Niego zależną i podporządkowaną. W każdym momencie Swego życia zdawała sobie w pełni sprawę, że Jej Syn jest jedynym Odkupicielem rodzaju ludzkiego.

Wobec nawału poważnych kryzysów jakie dotykają dziś rodzinę ludzką, by wymienic tylko wojny, terroryzm, upadek moralności i katastrofy powodowane przez naturę, najpokorniej prosimy Waszą Świętobliwość o ustanowienie dogmatu o Maryji Matce wszystkich ludzi ze szczególnym uwzględnieniem Jej roli jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki każdego człowieka. Podkreśliłoby to i uaktualniło na nowo Jej macierzyńską funkcję wobec ludzkości, co jak wierzymy mogłoby otworzyć nowy czas łaski dla Kościoła i świata.
_____________________________________________